0 212 801 48 64 -  info@asziraat.com.tr

BUĞDAY YATIRIMI,
TARIM EMTİA YATIRIMI 

Buğday tarım emtiasına nasıl yatırım yapılır? Buğday yatırımı nasıl yapılır? Buğday nasıl alınır? Soruları araştırılmaya devam ediyor. Peki, buğday yatırımı para kazandırır mı?

Türkiye'nin En Zengin Topraklarından

Tahıl üretimi son yıllarda tüm dünyada artış göstermiştir. Günümüzde tahıllar çeşitli gelişmiş yöntemler kullanılarak torbalarda, silolarda, ambarlarda, konteynerlerde ve hatta yerde yığınlar halinde depolanabilir. Bu sistemler, insan yapımı ekosistemler olarak işlev görür; bu durumda depolanan tahılın bozulması ise fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler arasındaki etkileşimlerin sonucunda gerçekleşir.

En Verimli Topraklardan

Buğday ne zaman hasat edilir

Buğday ne zaman hasat edilir? Hasat ne zaman yapılır? sorusu tarım ile iç içe olanlar tarafından merak ediliyor. Peki hangi tarım ürünü ne zaman hasat edilir?

Daha Fazla

Zamanı Geldiğinde Toplama

Harran Ovası

Harran Ovası (Altınbaşak Ovası), Şanlıurfa şehrinin güneydoğusundan başlayıp Suriye sınırına kadar uzanan bir bölgedir.

Daha Fazla

Güvenli Depolama

Stoklama

Dünyada %1,50 oranında gerçekleşen nüfus artış hızıyla birlikte, bu çoğalan nüfusun tahıl ihtiyaçlarını karşılamak oldukça önemli hale gelir.

Daha Fazla

Depolama

Depolama :Dünyada %1,50 oranında gerçekleşen nüfus artış hızıyla birlikte, bu çoğalan nüfusun tahıl ihtiyaçlarını karşılamak oldukça önemli hale gelir. Bu kaçınılmaz nüfus artışı, şu anda insanların beslenme düzeninin ve besin stoğunun %67-80'ini oluşturan tüm hububat ürünlerine yönelik büyük bir talep oluşturacaktır. 

 

TAHIL DEPOLAMA YAPILARINDAKİ GELİŞMELER

Genel bitkisel gıda üretim yüzdesi, çiftlik düzeyinde kalmıştır. Depolama süreci ise çiftliğin boyutu, hektar başına alınan verim, ailenin büyüklüğü, tüketim alışkanlıkları, pazarlama biçimi, işçilik ödeme biçimleri, kredi durumu ve gelecekteki ürün beklentileriyle doğrudan ilgilidir.

Müşteri Odaklı

Yatırımınızı planlayın

Doğru Depolama

Ürünlerin revizyon ve bakımı

Destek ve İletişim

info@asziraat.com