0 212 801 48 64 -  info@asziraat.com.tr

Harran Ovası

Harran Ovası (Altınbaşak Ovası), Şanlıurfa şehrinin güneydoğusundan başlayıp Suriye sınırına kadar uzanan bir bölgedir. Ova'da yer alan tarihi Harran ilçe merkezi Şanlıurfa'ya 46 kilometre uzaklıktadır. Toprağı çok verimli olan ovalardan biridir. Aynı zamanda geçmişten günümüze arkeolojik kalıntıların kaldığı ovalardan biridir.


Harran'da bulunan geleneksel topraktan yapılma "arı-kovanı" evleri.
Şanlıurfa ilinde, Yukarı Mezopotamya topraklarında 36°43'-37°08' K paralelleri, 38°57'-39°55' doğu meridyenleri arasında yer alır.

Atatürk Barajı yapımından sonra Urfa Tünelleri ile ovaya su verilmiş, sulu tarıma başlanmıştır. Kuru tarım ürünleri yerine ağırlıklı olarak pamuk tarımı yapılmaktadır. Pamuk tarlalarının sulamasını kontrol etmek amacıyla tarla kenarına hollik denilen binalar yapılmıştır.

1995'te GAP kapsamında ilk sulamaya açılan ovadır. 160.000 km² alanda suluma sistemi kurulmuştur.

Harran Ovasında Akdeniz iklimi etkisinde, Karasal iklim hakimdir. Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar fazla sıcak ve kuraktır. Yıllık yağış 365 mm, yıllık buharlaşma 1.848 mm, yıllık ortalama sıcaklık 17,2 °C'dir. Ovada jeotermal sulara bağlı seracılık faaliyetleri de yapılmaktadır.