0 212 801 48 64 -  info@asziraat.com.tr

A&S ZİRAAT

Kurumsal

1934  yılında kurulan firmamız Buğday, Arapa üzerine yatırımlarını yoğunlaştırmıştır. 4 asırdır çiftçilikle uğraşan Aile büyüklerimiz semerkantan Anadolu’ya gelerek Fırat ve Dicle arasındaki dünyanın en verimli ve en üretken toparaklarnda buğdayın ana vatanı olan sivekek harran bölgesinde çiftçilik yaparak buğday üretimi yapmış Anadolu’nun bereketli topraklarını işleyerek tüm dünyaya burdan sofralık buğday un üretimi yaparak dünya ekonomisine katkıda bulunmuşlardır 
Bu doğrultuda bu doğrultuda A&S ziraaat AŞ 10 sene önce kurulmuş 4 asırdır ekilen üretilen aile topraklarını Tarım ziraat işletmesi yaparak kurumsal hale getirmiştir Tahıl depolama kapasitesini 300.000 ton seviyesine çıkarmıştır. Depo çalışmalarına hala devam etmektedir.
Yıllık ortalama 500 bin -700 bin ton arası buğday hasatı alan Şirketimiz Türkiye’nin en büyük buğday ekin hasat üretim toplama  ekibine sahiptir  sahiptir.
AS ziraat Tarım üretim A.Ş olarak gelişmeleri yakından takip ederek hem en son teknoloji kullanmaktayız hem de dünyanın en verimli tarım alanlarına sahip Fırat -Dicle arası Mezopotamya  Harran Ovası’nda bulunan fabrika ve tesislerimizde buğday, arpa,ve diğer tarımsal ürünlerin alımı satımını  yapılmaktadır.mezepotanya Haran  Ovası’nda üretilen buğday ve pamuğun çırçır ve preslenmesinde hizmetlerimiz devam etmektedir.

Firmamız sağlam ve uzun soluklu olarak kurulmuş olduğu ticari ilişkileri sayesinde sadece Harran Ovası’nda değil tüm Türkiye’de mal alımı ve satımı yapmaktadır.
AS ziraat Tarım üretim A.Ş . genç, dinamik, araştıran, çiftçisine güven kaynağı olan verdiği sözü yaptığı işlerle kanıtlayan öncü bir şirket olmanın inancı ile hareket etmektedir. Daha büyük kitlelere ulaşmak ve gelişmek için çaba gösteren şirketimiz her geçen gün büyümektedir.

Harran Ovası (Altınbaşak Ovası), Şanlıurfa şehrinin güneydoğusundan başlayıp Suriye sınırına kadar uzanan bir bölgedir. Ova'da yer alan tarihi Harran ilçe merkezi Şanlıurfa'ya 46 kilometre uzaklıktadır. Toprağı çok verimli olan ovalardan biridir. Aynı zamanda geçmişten günümüze arkeolojik kalıntıların kaldığı ovalardan biridir.


Harran'da bulunan geleneksel topraktan yapılma "arı-kovanı" evleri.
Şanlıurfa ilinde, Yukarı Mezopotamya topraklarında 36°43'-37°08' K paralelleri, 38°57'-39°55' doğu meridyenleri arasında yer alır.[1]

Atatürk Barajı yapımından sonra Urfa Tünelleri ile ovaya su verilmiş, sulu tarıma başlanmıştır. Kuru tarım ürünleri yerine ağırlıklı olarak pamuk tarımı yapılmaktadır. Pamuk tarlalarının sulamasını kontrol etmek amacıyla tarla kenarına hollik denilen binalar yapılmıştır.

1995'te GAP kapsamında ilk sulamaya açılan ovadır. 160.000 km² alanda suluma sistemi kurulmuştur 

Harran Ovasında Akdeniz iklimi etkisinde, Karasal iklim hakimdir. Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar fazla sıcak ve kuraktır. Yıllık yağış 365 mm, yıllık buharlaşma 1.848 mm, yıllık ortalama sıcaklık 17,2 °C'dir. Ovada jeotermal sulara bağlı seracılık faaliyetleri de yapılmaktadır